פתרונות הרפתקאות חשיבה לפורים

הורדתם את הרפתקאות החשיבה לפורים? קבלו את דף הפתרונות שלנו. לכניסה לדף הפתרונות לפורים